รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 59 11:19 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 14 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 14 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
21 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
27 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
04 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
09 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
21 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 30 2.50 อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง