รับตรง สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 59 15:12 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 08 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
01 มี.ค. 2559 - 08 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
20 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
01 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาไทยศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง