รับตรง หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (นานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (โครงการพิเศษ ตรีควบโท) (รอบที่2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 59 15:23 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 27 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 28 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
04 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
08 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง 30 2.50 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง