รับตรง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากอบต.ในภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 59 09:40 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 ก.พ. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
06 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
21 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 2 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 3.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง