รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 59 10:10 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 22 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 24 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
02 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
05 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
19 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะการบริหารและการจัดการ สาขาบริการธุรกิจ 100 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง