ทุนและรับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 59 11:32 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
28 มี.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
01 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
07 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 10 สาขา จำนวน : 50 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง