รับตรง แบบคณะดำเนินการจัดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 59 11:54 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 13 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 13 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 50 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง