หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 59 09:49 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 มี.ค. 2559 - 01 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
05 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
09 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
19 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
23 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 2.75 อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง