รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์,คณะจิตวิทยา,คณะกายภาพบำบัด

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 59 08:48 น. สนใจสมัคร : 17
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
04 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
08 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
11 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
21 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะกายภาพบำบัด ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง