โควตาโครงการรักษ์เกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 58 11:04 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ก.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
31 ส.ค. 2558
สัมภาษณ์
07 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
15 ก.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 70 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ 50 2.00 วิทย์-คณิต
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 10 2.00 วิทย์-คณิต
3. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง