รับตรง วิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบก่อน Admission ยื่นคะแนน GATและ 9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 59 11:33 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 มี.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
11 มี.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
07 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
28 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะเภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
4. คณะกายภาพบำบัด ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
6. คณะการแพทย์แผนจีน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง