โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 59 14:25 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 มี.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
19 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
25 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
30 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 20 2.50 อาชีวะ

GAT/PAT
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง