ทุนและรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59 11:26 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 01 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
04 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
12 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาระบบเชิงข้อมูลและระบบเชองปัญญา ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาระบบสื่อผสม ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาระบบเครือข่ายสื่อสาร ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง