รับตรง59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 59 15:15 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 18 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
24 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้(หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ 2.50 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง