รับตรง59 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 59 14:15 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
23 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
02 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
06 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง