รับตรง59 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ใช้คะแนน O-NET

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59 19:32 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 มี.ค. 2559 - 20 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
29 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 254 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 37 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
2. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิต 37 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
4. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต 30 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
6. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร 60 ไม่ใช้ อาชีวะ, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง