โควตาโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 58 11:08 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ค. 2558 - 20 ส.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ก.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
31 ส.ค. 2558
สัมภาษณ์
07 ก.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
15 ก.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 42 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 2 2.50 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 2 2.50 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 2 2.50 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุสาหกรรม 2 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 2 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 2 2.50 วิทย์-คณิต
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 2 2.50 วิทย์-คณิต
12. คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
13. คณะศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง