รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 59 19:52 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 04 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
20 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
23 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 14 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง