รับตรง59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 59 19:56 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 07 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
20 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
24 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 100 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง