รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 59 20:06 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
04 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
11 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 140 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 20 ไม่ใช้ อาชีวะ
2. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
3. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
4. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา(วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลีหรือเกาหลีศึกษา) 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
5. คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ+ฝรั่งเศส 30 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง