รับตรง59 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ระยะเวลาศึกษา 1 ปี)

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 59 13:13 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
18 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
15 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
18 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 60 ไม่ใช้ อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง