รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 59 07:12 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 17 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
22 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
29 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
06 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง,สาขาวิชาเกษตรศาสตร์,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร,สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 10 3.60 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง