รับตรง59 นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 59 16:00 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 17 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
22 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
29 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
06 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง,สาขาวิชาเกษตรศาสตร์,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร,สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 10 3.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง