รับตรง59 นักเรียนผลการเรียนดีที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 59 16:02 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 เม.ย. 2559 - 22 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
16 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
14 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
14 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 24 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 4 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 4 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 3.00 อาชีวะ
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 3.00 อาชีวะ
5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4 3.00 อาชีวะ
6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 3.00 อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง