รับตรง59 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 59 14:52 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
28 มี.ค. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
17 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
28 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
17 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย 10 3.20 จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง