รับตรง59 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 59 16:15 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
24 มี.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
23 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
28 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
09 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
14 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง