รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 59 13:26 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 มี.ค. 2559 - 15 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
23 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
26 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
06 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ 100 ไม่ใช้ จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง