รับตรง59 หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 59 13:31 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
02 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
10 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
14 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
14 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 70 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 70 2.00 จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง