รับตรง59 โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิตAEC (รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59 14:16 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 29 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
13 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
17 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 14 สาขา จำนวน : 400 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. การบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา การจัดการการบริการ 50 2.75 จบ ม.6, กศน
2. การบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 50 2.75 จบ ม.6, กศน
3. วิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา วิเทศธุรกิจ : จีน 30 2.75 จบ ม.6, กศน
4. วิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาจีนศึกษา 30 2.50 จบ ม.6, กศน
5. วิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา ไทยศึกษา 30 2.50 จบ ม.6, กศน
6. วิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา วิเทศศึกษา (วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี หรือวิชาเอก เกาหลีศึกษา) 30 2.50 จบ ม.6, กศน
7. วิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขา ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 2.50 จบ ม.6, กศน
8. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
9. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) (ศิลปศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 20 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
10. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
11. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
12. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 20 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
13. วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
14. วิิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต 30 2.50 จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง