รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุรกิจค้าปลีก)(ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)(ภาคพิเศษ)(ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59 14:21 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มิ.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
01 มิ.ย. 2559 - 16 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
02 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุร... 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง