รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุรกิจค้าปลีก)(ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)(ภาคพิเศษ)(ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 59 14:22 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 26 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
01 เม.ย. 2559 - 27 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
04 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
07 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุร... 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง