รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 59 16:24 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
30 มี.ค. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 มิ.ย. 2559
สอบข้อเขียน
17 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
14 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
17 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 45 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 10 ไม่ใช้ จบ ม.6
2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 ไม่ใช้ จบ ม.6
3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดริยางคศาสตร์ตะวันตก 15 ไม่ใช้ จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง