รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 59 11:37 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ค. 2559 - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
30 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
07 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
14 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 200 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 ไม่ใช้ จบ ม.6
3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 80 ไม่ใช้ จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง