รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 59 15:52 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 เม.ย. 2559 - 22 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
04 เม.ย. 2559 - 22 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
18 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
24 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
01 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง