รับตรง59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 59 18:09 น. สนใจสมัคร : 8
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 เม.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559
ชำระเงิน
01 เม.ย. 2559 - 09 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
23 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
02 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
04 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 350 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
2. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
3. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
4. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
5. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
6. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
7. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 50 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง