รับตรง59 รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 59 18:13 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 เม.ย. 2559 - 12 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
26 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
31 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
03 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและ สิ่งแวดล้อม 2 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
3. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 2 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
4. คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ เกษตร 2 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 3.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 7 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ไม่ใช้ จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง