รับตรง59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 59 12:17 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 22 เม.ย. 2559
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 22 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
04 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                       บัดนี้ - 22 เม.ย.2559
ชำระเงินค่าสมัคร                                บัดนี้ - 22 เม.ย.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์              27 เม.ย.2559
สอบสัมภาษณ์                                          4 พ.ค.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา              18 พ.ค.2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ    

UploadImage

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายวิทย์-คณิต 
2. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
3. มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. มีผลคะแนน O-NET และ GAT ,PAT1 และ PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป
2. พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ 
GAT ,PAT1 และ PAT2 โดยเรียงคะแนนรวม ทั้ง 3 วิชาและคัดให้เหลือสาขาวิชาละ 5 คน
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และผลการตรวจร่างกาย

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 300 บาท


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง