รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 59 11:02 น. สนใจสมัคร : 9
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 มี.ค. 2559 - 10 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 เม.ย. 2559
สอบข้อเขียน
30 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
12 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 56 สาขา จำนวน : 3,075 ที่นั่ง