รับตรง59 สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 59 16:30 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 เม.ย. 2559 - 17 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
18 เม.ย. 2559 - 17 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
31 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 200 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะอักษศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี(โครงการพิเศษ) 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะอักษศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน(โครงการพิเศษ) 70 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะอักษศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น(โครงการพิเศษ) 70 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะอักษศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม(โครงการพิเศษ) 30 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
           
      คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ)


ปฏิทินดำเนินการ
  

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
  
 1. กลุ่มภาษาเกาหลี      30 คน

 2. กลุ่มภาษาจีน           70 คน
 3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น        70 คน
 4. กลุ่มภาษาเวียดนาม   30 คน


คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ต้องมีผลคะแนนการสอบ O-NET  3 รายวิชา( ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)
4. ต้องมีผลคะแนน GAT สามารถเลือกใช้คะแนนครั้งที่สูงสุดในครั้งที่ 1/2558,2/2558,1/25559,2/2559


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
 
1. คะแนน O-NET กำหนดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 50 ดังนี้
   - ภาษาไทย         ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

   - สังคมศึกษา       ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   - ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

2. คะแนนการสอบ GAT คิดค่าน้ำหนัก เป็นคะแนน ร้อยละ 50
 
อัตราค่าธรรมเนียม : 400 บาท (สามารถเลือกได้ 2 วิชา ภาษาละ 400 บาท)


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง