รับตรง59 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 17:22 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 10 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
11 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                     บัดนี้ - 10 มิ.ย. 2559  
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   10 มิ.ย. 2559

สอบสัมภาษณ์                                                      11 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          11 มิ.ย. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ         : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

  1. กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. มีผลการทดสอบ O-NET ,GAT ,PAT1 และ PAT2


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. หลักฐานการสมัคร GPAX ,GPA ,GAT,PAT1,PAT2 และ O-NET
2. การสอบสัมภาษณ์      


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง