รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (เทียบเข้า)(ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 59 16:19 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ค. 2559 - 06 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
11 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการโรงแรม ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

                        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                  2 พ.ค.- 6 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   11 ก.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                   13 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                         18 ก.ค. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม 

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาการโรงแรมหรือการโรงแรมและการบริการ
2. ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำว่า 2.00


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง