รับตรง59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการรับตรง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 16:21 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ค. 2559 - 06 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
11 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ไม่ระบุ 2.00 จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ไม่ระบุ 2.00 จบ ม.6

สัมภาษณ์
3. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว(นานาชาติ) ไม่ระบุ 2.00 จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
                        คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                  2 พ.ค.- 6 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   11 ก.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                   13 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                         18 ก.ค. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ :

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม 

-​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว
-​ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำว่า 2.00
3. สำหรับผู้ที่สมัครสาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ(ภาษาอังกฤษ) ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง