รับตรง59 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรทวิภาคี) (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 59 16:43 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 เม.ย. 2559 - 09 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
22 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
27 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
01 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทันตแพทย์

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                        11 เม.ย. - 9 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                              17 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน                                                              22 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            27 พ.ค. 2559
ตรวจสุขภาพ                                                              31 พ.ค. 2559
สอบสัมภาษณ์                                                          1 - 2 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                  10 มิ.ย. 2559สถานที่จัดการเรียนการสอน  : วิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       :  หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ                            : ไม่เกิน 10 คน

คุณสมบัติ 

1. มีวุฒิการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
    - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ 
เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทย์-คณิต
2. มีผลคะแนนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
    - IELTS ประเภท Academic ไม่น้อยกว่า 6.5
    - TOEFL (paper based test) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

    - TOEFL (computer based test) ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน
    - TOEFL (internet based test) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
    - TU-GET (paper based test) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

3. สื่อสารภาษาไทยได้
4. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึง 15 ส. ค. 2559
5. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
6. มีผลการสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    - IGCSE/GCSE รายวิชา ชีววิทยา,เคมี,คณิตหรือ ฟิสิกส์ มีคะแนนไม่ต่ำกว่า A
    - IB 
รายวิชา ชีววิทยา,เคมี,คณิตหรือ ฟิสิกส์ มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6
    - SAT ll รายวิชา ชีววิทยา,เคมี,คณิตหรือ ฟิสิกส์ มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 525
    - มีผลการทดสอบหมวดวิทย์-คณิตในต่างประเทศระดับสูงสุดของประเทศ รายวิชา ชีววิทยา,เคมี,คณิตหรือ ฟิสิกส์ มีคะแนนไม่ต่ำกว่า A

 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

1. พิจารณาจากสอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
2. การตรวจสุขภาพ

3.การสอบสัมภาษณ์และความถนัดทางวิชาชีพ

อัตราค่าธรรมเนียม : ค่าสมัคร 2,000 บาท 


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร 
คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง