รับตรง59 คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รอบหลัง Admission)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 59 10:07 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 มิ.ย. 2559 - 22 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
29 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะเภสัชศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะกายภาพบำบัด ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะการแพทย์แผนจีน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนจีนและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปฏิทินดำเนินการ

เปิดรับสมัคร                                                    7 - 22 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   29 มิ.ย. 2559


สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       

- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- คณะการแพทย์แผนจีน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


คุณสมบัติ 

 1. เป็นผู้ที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 2. ไม่กำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)
 3. มีผลคะแนนการสอบ O-NET ,GAT และ PAT2

 
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

 - พิจารณาจากผลคะแนนสอบ O-NET GAT และ PAT2
 - พิจารณาจากสอบสัมภาษณ์

 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง