รับตรง59 กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 59 02:31 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
23 เม.ย. 2559 - 05 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 15 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
7. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
8. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
9. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
10. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
11. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
13. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(เทียบโอน) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) ไม่ระบุ ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์)
 
ปฏิทินดำเนินการ
 
UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะ/สาขาวิชาและ
คุณสมบัติที่เปิดรับ    
 

UploadImage


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

   พิจารณาจากคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ 
คลิกที่นี่

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง