โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 13:08 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 ก.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 ต.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
09 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
09 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 12 สาขา จำนวน : 140 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัติโนมัติ (IAet) แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 10 3.00 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาเครื่องกล 10 3.00 วิทย์-คณิต
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 10 3.00 วิทย์-คณิต
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Cpet) 20 3.00 วิทย์-คณิต
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 20 3.00 วิทย์-คณิต
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) 10 3.00 วิทย์-คณิต
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัติโนมัติ (IAet) แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 10 3.20 กศน
8. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) 10 3.20 กศน
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 10 3.20 กศน
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) 10 3.20 กศน
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรรมเครื่องกล (สมทบพิเศษ) 10 3.20 กศน
12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สมทบพิเศษ) 10 3.20 กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง