รับตรง 59 (ครั้งที่ 3) รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 59 09:41 น. สนใจสมัคร : 27
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มิ.ย. 2559 - 20 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
07 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
11 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
18 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 64 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 10 2.50 วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 2.50 วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะแพทยศาสตร์ 6 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาคตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร 10 2.50 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 7 2.50 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบทัศนศิลป์ 8 2.00 ไม่ระบุ

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. สำนักวิชาเศรษฐศาตร์และนโยบายสาธารณะ 20 2.50 ศิลป์

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (รับตรงหลังแอดฯ ประจำปี 2559) 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 มิถุนายน 2559
(ใช้ผลการสอบ GAT/PAT หรือ ผลวิชาสอบวิชาสามัญ 9 วิชา)

1.จำนวนที่รับ (จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา วิชาเอก รหัสสาขาวิชา รหัสวิชากลุ่มสาขา)

UploadImage

2.สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง 

2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 
2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
(อ่านเพิ่มเติม : http://admission.swu.ac.th/data/news/2559/590050.pdf)

3.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

UploadImage
UploadImage

4.การสมัคร
(สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มิถุนายน 2559)
http://admission.swu.ac.th/

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1.เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เลือก ระดับปริญญาตรี  (กรอกข้อมูลรายละเอียด)
** โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียด
2.พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงิน ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครจำนวน 600 บาท ที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ภายใน 1 วันหลังจากการบันทึกข้อมูลการสมัคร
**ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง