รับตรง 59 โครงการพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 59 09:06 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 มิ.ย. 2559 - 08 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
15 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต / เทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต / เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง