รับตรง 59 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 59 09:39 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มิ.ย. 2559 - 20 มิ.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
18 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชาเศรษศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 20 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง