รับตรง 59 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 59 12:17 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 มิ.ย. 2559 - 22 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. วิทยาศาสตร์ / วิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ฯ 
ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2559 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.คะแนนสอบ O-net  (5 วิชา)
3.GAT (ความถนัดทั่วไป)
4.PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
5.PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

การสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) อาคาร SC 45 ชั้น 9 

อัตราค่าสมัคร 500 บาท

หลักฐานประกอบการรับสมัคร


UploadImage

UploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง